Sionsgade 1, København Ø

Midlertidigt paillonbyggeri til genhusning af 16 skoleklasser under helhedsrenovering af skolen i skoleåret 2023/2024.

Lundtoftegade 43, København N

Projektering af legeplads, liggehal og servicefaciliteter til integreret daginstitution, der indrettes i eksisterende bygninger på Lundtoftegade 43.

Kastelvej 60, København Ø

Eksisterende fredet bygning – oprindeligt opført som blindeinstitut på Kastelvej 60 – der skal indrettes som daginstitution. Hvidt Landskab har udarbejdet projektforslag til anlæg af legeplads.

Torveporten 9, Valby

Torveporten Specialskole. Ombygning af eksisterende midlertidig daginstitution og legeplads til specialskolekapacitet.