Sionsgade 1, København Ø

Midlertidigt paillonbyggeri til genhusning af 16 skoleklasser under helhedsrenovering af skolen i skoleåret 2023/2024.

Torveporten 9, Valby

Torveporten Specialskole. Ombygning af eksisterende midlertidig daginstitution og legeplads til specialskolekapacitet.