KONTAKTDATA:

ch@chla.dk

Søbakkevej 29

2840 Holte

Tlf.: 40 82 52 07

 
FIRMANAVN:

Hvidt | Landskab ApS 

CVR.nr. 42 48 72 28

Bankkonto: 3409 – 00 1326 3620

FORSIKRINGSFORHOLD:

Hvidt | Landskab har tegnet forsikring hos IDA Forsikring. 

Rådgiveransvarsforsikringen dækker:

 – op til DKK 5 mio. pr. skade

 – op til DKK 12,5 mio. på personskade