FIRMAET:

Camilla Hvidt Landskabsarkitekt ApS (etableret i 2021) – eller Hvidt | Landskab – er et selskab, som drives af landskabsarkitekt Camilla Hvidt. 

Camilla Hvidt er uddannet fra Landbohøjskolen i København (i 2002), og har siden arbejdet med landskabsarkitektur og projektstyring i forskellige regi.

YDELSER:

Hvidt | Landskab yder 

  • rådgivning omkring landskabsarkitektur og 
  • projektstyring af mindre byggeprojekter (primært modulbyggeri).


Arbejdsopgaverne omfatter typisk:

  • Udarbejdelse af skitseforslag 
  • Indhentning af byggetilladelse (herunder dialog med myndigheder)
  • Tilbudsindhentning (ved f.eks. budrunder)
  • Projekt-/byggestyring


Til den enkelte sag (projektstyring) tilknyttes de samarbejdspartnere/rådgivere, som er relevante for det konkrete projektet. Hvidt | Landskab vil typisk være projektkoordinatoren i projektet, herunder varetage den løbende kommunikation og planlægning af projektet med bygherre, og øvrige parter omkring projektet.

Minimumsstørrelsen er typisk DKK 50.000 i honorarer.

SAMARBEJDSPARTNERE:

Hvidt | Landskab arbejder nært sammen med en stribe af forskellige samarbejdspartnere (herunder bygningsarkitekter, ingeniører, diverse entreprenører), som selskabet har arbejdet sammen med i en lang række år. Se mere her.

Hvidt | Landskab har særlig erfaring omkring etablering af legepladser. Camilla Hvidt har således i de seneste mange år arbejdet med tegning, udarbejdelse af myndighedsprojekt, opførelse, projektstyring for alle typer og størrelser af legepladser.