Sionsgade 1, København Ø

CHLA - Strandvejsskolen
Midlertidigt paillonbyggeri til genhusning af 16 skoleklasser under helhedsrenovering af skolen i skoleåret 2023/2024.

PROJEKT:

Projektforslag, myndighedsprojekt og byggestyring

BYGHERRE:

Københavns Kommune.

BUDGET:

DKK 5 mio. (inkl. etablering af pavilloner)  

TIDSPLAN: 

Forventet omkring august 2023

Nyhedsarkiv