Sionsgade 1, København Ø

CHLA - Strandvejsskolen
Midlertidigt paillonbyggeri til genhusning af 16 skoleklasser under helhedsrenovering af skolen i skoleåret 2023/2024.

PROJEKT:

Projektforslag, myndighedsprojekt og byggestyring

BYGHERRE:

Københavns Kommune.

BUDGET:

i.o. 

TIDSPLAN: 

Ikke fastsat.

Nyhedsarkiv